ווגובסקי

מני ווגובסקי טכנאי בכיר טקפון מנכ"ל מולטיפרטס בע"מ www.multiparts.co.il